Obchodní podmínky internetového obchodu chovatelských potřeb www.zverifit.cz

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zverifit.cz "chovatelské potřeby". Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím-provozovatelem je Jitka Bezděková, IČ: 88563936, zapsáno u živnostenského úřadu ve Šternberku, identifikační číslo provozovny: 1001688805, adresa provozovny: Babice 24, 78501 Šternberk. Veškeré kontaktní údaje naleznete na stránce Kontakt nebo ve spodní levé části každé internetové stránky internetového obchodu.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, a ostatní údaje obsažené na stránkách www.zverifit.cz "chovatelské potřeby", prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Jitka Bezděková (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze

Nebezpečí škody na zboží dodaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

Veškeré smluvní vztahy, vzájemná práva a povinosti prodávajícícho a kupujícího - spotřebitele jsou uzavřeny v souladu s příslušným právním řádem České Republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc, www.coi.cz.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn.

Pokud nebudete něčemu rozumět nebo si nebudete vědět rady s výběrem krmiva, doplňků či způsobem objednání, rádi Vám poskytneme veškeré informace, popřípadě s Vámi objednávku vyřídíme telefonicky +420 585 000 023 nebo elektronicky email info@zverifit.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24.5.2018. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.
 

2. Uzavření smlouvy, objednání zboží

Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat.

Uzavření kupní smlouvy se rozumí objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Prodávajícímu vzniká závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek objednané zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Prodávající pravidelně aktualizuje webové stránky internetového obchodu zverifit.cz "chovatelské potřeby", tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součásti sortimentu prodávajícího, je prodávající povinnen tuto skutečnost kupujícímu oznámit, okamžikem tohoto oznámení se objednávka dotyčného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou -li se prodávající s kupujícím jinak.

Podmínkou platnosti internetové elektronické objednávky je vyplnění formuláře kupujícím dle předepsaných údajů a náležitostí - adresa trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresa, e-mailové a telefonické spojení či jiné údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednaného zboží, cenu a způsob úhrady ceny za zboží, potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito všeobecnými pomínkami. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Po odeslání objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem ( objednavka@zverifit.cz ) potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktujte e-mailem na info@zverifit.cz nebo telefonicky na tel. č. +420 585 000 023. Následně, po vyřízení objednávky a odeslání zásilky, nebo případné zboží k vyzvednutí v naší provozovně, je zasláno zákazníkovi o této skutečnosti závazné potvrzení na e-mail, telefonicky či sms dle kontaktních údajů uvedených v registraci.

Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména následující údaje: identifikace kupujícího, druh -počet kusů -cenu objednaného zboží, způsob -cenu -dopravce doručení zboží včetně doručovací adresy.

Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu zverifit.cz "chovatelské potřeby", jako je např. popis, funkce, technické údaje, rozměry, váha a ostatní zde neuvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálně dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních stran a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost vyloučit v tomto případě si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost ihned odstranit jakmile se o nich dozví.

3. Cena a platba

Zboží je možné uhradit několika způsoby: 

- Osobní odběr, platba hotově - Zboží bude předáno osobně v kamenné prodejně Zverifit na adrese Babice 24, 785 01 Šternberk.
- Dobírka – platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce.
- Platba bankovním převodem (sleva 3%) – platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě Zálohové faktury, kterou po provedení objednávky zašleme obvykle do druhého pracovního dne na Váš kontaktní email. Objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet. Prosíme, vyčkejte vždy na výzvu k platbě, Vaše platba musí být označena správným variabilním symbolem.
- Objednávka Slovenská Republika - platba možná pouze bankovním převodem předem v plné částce včetně dopravy.

Při vyzvednutí zboží, které bylo placeno předem, je nutno na osobních odběrech předložit občanský průkaz. Tato forma identifikace nám pomáhá zamezit riziku s neoprávněným vyzvednutím dané objednávky.

Provozovatel Jitka Bezděková- zverifit.cz "chovatelské potřeby",– Není plátcem DPH.

Nabídkové ceny uvedené na stránkách zverifit.cz "chovatelské potřeby", jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě platby převodem na účet bude kupní cena považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží pod hranici uvedenou v oddílu "Dopravní podmínky, poštovné" je připočítána cena dopravy.

4. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající vyexpedovat objednávku nebo předat ji dopravci do 2 pracovních dnů, není-li u zboží uvedeno jinak. Pokud zboží skladem není, dodací lhůta se pohybuje cca od 1 do 3 týdnů. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 2 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

5. Podmínky přepravy a cena za dopravu

5.1 Doručení Českou poštou

Informace o dodání zásilky je možné získat prostřednictvím služby online. Sledování zásilek na adrese České pošty a nebo na bezplatné telefonní lince 800 10 44 10800 10 44 10. Uvedené informace jsou dostupné následující den po podání zásilky.

Doručení Českou poštou - Cena za dopravu zboží standart 129,- Kč s DPH.

Dobírka Česká pošta - Cena za dopravu zboží na dobírku 149,- Kč s DPH.

Zásilky nadměrné velikosti a hmotnosti nad 25 kg budou kalkulovány individuálně.

 

5.3. Normální balík PPL - pouze pro platbu převodem z účtu / Dobírka PPL

Normální balík je službou společnosti PPL, zboží Vám bude doručeno do 24 hodin v pracovní dny po odeslání zásilky. Po odeslání Vám zašleme mailem zprávu s podacím číslem zásilky, podle kterého ji můžete sledovat na internetových stránkách ppl.cz - Sledování zásilek PPL 

Normální balík PPL  - Cena za dopravu zboží standart 129,- Kč s DPH.

Dobírka PPL - Cena za dopravu zboží na dobírku 149,- Kč s DPH.

Zásilky nadměrné velikosti a hmotnosti nad 25 kg budou kalkulovány individuálně.

 

5.5. Objednávka a doprava na Slovensko:

- O způsobu dopravy na Slovensko informujeme kupujícího po obdržení objednávky e-mailem.
- Objednávku zasílamé pouze při platbě bankovním převodem v plné částce včetně dopravy.

Důležité informace:

- Fakturace objednávky v měně CZK
- Ceník a dopravné zdarma platí pouze pro dopravu po České Republice. Objednávka na Slovensko bude přeceněna, o konečné částce informujeme kupujícího e-mailem ihned po nové kalkulaci objednávky.
- Po odsouhlasení nové kalkulace objednávky na Slovensko kupujícím, a po obdržení částky bankovním převodem bude objednávka odeslána.
- V případě nesouhlasu nové kalkulace objednávky na Slovensko může kupující objednávku stornovat.

5.6. Povinnosti odběratele po převzetí zásilky

Odběratel je povinen při převzetí zásilky za přítomnosti řidiče překontrolovat úplnost obsahu zásilky ve srovnání s paragonem nebo fakturou. Je nutné zkontrolovat i kvalitu zboží, zda v průběhu dopravy nedošlo k jeho poškození. Zjevné kvalitativní vady nebo kvantitativní nesrovnalosti je třeba oznámit telefonem, faxem nebo e-mailem do 24 hodin. Důležité je ponechat zboží v původním přepravním obalu (kartonu), aby bylo možné při reklamaci množství ověřit hmotnost zásilky. Pozdější reklamaci obsahu zásilky nelze akceptovat.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Ze strany nakupujícího

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku paragraf 1829 má kupující-spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu zverifit.cz "chovatelské potřeby", a to i bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

Kupující-spotřebitel musí prodávajícího o svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy písemě informovat. Kupující může použít vzor prohlášení, které najdete na zverifit.cz "chovatelské potřeby". Prohlášení doručí kupující prodávajícímu poštou nebo e-mailem na uvedenou adresu prodávajícího. Po obdržení prohlášení potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu písemě kupujícímu jeho přijetí.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu zboží v plné výši bez přepravních nákladů, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

1. zboží zašlete na adresu provozovny: Jitka Bezděková -Zverifit, Babice 24, 785 01 Šternberk
2. zboží nesmí být použité či poškozené, musí byt zabaleno v originálním obale tak jak bylo kupujícímu zasláno
3. zboží musí být kompletní, včetně příslušenství a veškerých dokumentů, zejména včetně originálu prodejního dokladu (faktury)
4. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Je třeba si uvědomit, že zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, ovšem musí dodavateli předat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné bude kupujícímu sníženo plnění o takto spotřebované množství. Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížena o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby.

Prodávající navíc v případě odstoupení smlouvy může uplatnit nároky na další skutečně vynaložené náklady poskytovaných služeb spojené s vrácením zboží jejichž plnění již začalo.

6.2. Zrušení objednávky ze strany provozovatele internetového obchodu zverifit

Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • zboží je dlouhodobě nedostupné
  • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

V případě, že zboží nemá náhradu, bude toto zboží z objednávky stornováno.

Pokud jste již za zboží zaplatili bankovním převodem a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, bude rozdíl peněz převeden zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet, nejpozději však do 14 dnů ode dne připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům s vyjímkou kdy je poskytnutí údajů jako je adresa, telefon nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv písemě požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Kupující může své údaje také měnit po přihlášení do zákaznického účtu v sekci "Změnit osobní údaje".

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobním údajů dle tohoto článku lze kdykoli odvolat.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (dle čl. 8.5 VOP) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

8. Závěrečná ustanovení

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu zverifit.cz "chovatelské potřeby", platí od 24.5.2018.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto VOP lze použít i v případech, kdy je kupní smlouva uzavírána jiným způsobem, než prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 1.1 VOP, a to pokud je na ně při uzavření kupní smlouvy odkázáno a kupující měl možnost se s nimi seznámit, kdy se jedná zejména o prodej zboží prostřednictvím objednávek činěných e-mailem. Jednotlivá ustanovení VOP se pak použijí analogicky způsobu uzavření kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetovém portále www.zverifit.cz.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOPP vyžadují písemnou formu.

Uzavřená kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Zverifit, IČ: 88563936,

se sídlem Babice 24, 78501 Šternberk, adresa elektronické pošty: info@zverifit.cz,

 tel.: +420 585 000 023